top of page

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie en spirituele ontwikkeling?

 

Lichaamsgerichte psychotherapie beschouwt de mens als eenheid; lichaam, ziel en geest zijn met elkaar verbonden. Daarbij is spiritualiteit ons innerlijk bewustzijn van de ‘hogere aanwezigheid’ waarmee wij in nauw verband staan. 

 

Het uitgangspunt in de lichaamsgerichte psychotherapie is dat er een verband bestaat tussen enerzijds psychische problemen en onverwerkte emoties en anderzijds lichamelijke klachten. Het lichaam bevat veel informatie over niet opgeloste stressvolle gebeurtenissen en de daarbij behorende emoties die zijn opgeslagen op celniveau. Na verloop van tijd, zelfs jaren later, kan dit leiden tot zowel lichamelijke als psychische klachten, dit is bevestigd door wetenschappelijk onderzoek, de therapie is dan ook gebaseerd op deze wisselwerking. Het lichaam is een zeer betrouwbaar, soms confronterend maar altijd een concreet en toetsbaar 'instrument', het lichaam liegt niet.

 

In de sessies bespreken we de problemen en de (onverwerkte) ervaringen en onderzoeken we op een rustige en veilige manier de (geblokkeerde) gevoelens met daarbij de lichamelijke gewaarwordingen. De bedoeling is de psychische effecten en de lichamelijke spanningsklachten op te heffen. Hierdoor gaat geblokkeerde levensenergie weer stromen, komt de verwerking van de ervaringen op gang en wordt de energetische informatie, die in het celgeheugen is opgeslagen, vrijgemaakt. Het natuurlijk evenwicht in het lichaam kan herstellen en emotionele heelwording ontstaat.

 

De therapie biedt geestelijke verdieping voor degene die op zoek is naar de zin van het leven en wil leren over de reden van zijn bestaan, over de kracht van liefde, over de Schepper als Bron van alle leven.

 

Wil jij je kennis vergroten over het leven als leerschool en je levenservaringen vanuit spiritueel oogpunt onderzoeken en jezelf verder ontwikkelen, dan biedt deze therapie de mogelijkheid om te groeien naar een hoger bewustzijn.

3 alineas
bottom of page